Inne

Umowa co powinna zawierać umowa

Umowa - co powinna zawierać umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, wszak też do inwestorów, na rzecz których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podwyższenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy pragneliby pogłębić swoją wiedzę na temat.

Dodany: 2020-06-25 | Komentarze: 0


Nowe prawo czym charakteryzują się i jaki mają

Nowe prawo czym charakteryzują się i jaki mają wymiar pożyteczny tzw. powództwa szczególne Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach.

Dodany: 2020-06-25 | Komentarze: 0


Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki sposób uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie ustawowe w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło to znaczy usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura.

Dodany: 2020-06-24 | Komentarze: 0


czy kiedy i co można wyjmować z akt osobowych w szczególności

czy kiedy i co można wyjmować z akt osobowych w szczególności archiwalnych akt osobowych jest reprezentacja od strony praktycznej zadań powiązanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dodatkowo orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia.

Dodany: 2020-06-24 | Komentarze: 0


Pracownik w koronawirus jaki jest

Pracownik w koronawirus jaki jest niniejszy stan prawny dotyczący możliwości stosowania pracy zdalnej? Zachodzące obecnie zmiany spowodowane pandemią koronawirusa również w rzeczywistości faktycznej jakże i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był obecny w marcu, w czerwcu jest przedtem ongi.

Dodany: 2020-06-24 | Komentarze: 0


wieloletnie prognozy finansowe jst

wieloletnie prognozy finansowe jst. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – identyfikacja i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www mieści Podstawy legislacyjne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF. Rachunkowość kreatywna na przykładach (podstawy formalne, prezentacja,.

Dodany: 2020-06-17 | Komentarze: 0


Zdarzenia nadzwyczajne na wydzielonym rachunku przychodów jednostek

Zdarzenia nadzwyczajne na wydzielonym rachunku przychodów jednostek oświatowych. Podstawą prawną uznawana jest przepis prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca zakres uprawnień dodatkowo obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez.

Dodany: 2020-06-17 | Komentarze: 0


co obejmuje wieloletnia prognoza finansowa to Realne

co obejmuje wieloletnia prognoza finansowa to Realne problemy budżetowania. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą.

Dodany: 2020-06-17 | Komentarze: 0


wieloletnia prognoza finansowa przedsięwzięcia to Ekonomiczna

wieloletnia prognoza finansowa przedsięwzięcia to Ekonomiczna wartości dodanej z budżetowaniem. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego dodatkowo spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą metody skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, w taki.

Dodany: 2020-06-17 | Komentarze: 0


Legalna pobyt cudzoziemca Status

Legalna pobyt cudzoziemca Status kierowców zawodowych wykonujący międzynarodowy transport towarów wprowadzane uregulowania legislacyjne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do również do cudzoziemców. W obliczu narastającego.

Dodany: 2020-06-04 | Komentarze: 0