Podatki

Ewidencja umowy leasingu finansowego

Ewidencja umowy leasingu finansowego środka trwałego. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy pożyteczne poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji zgrupowanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w placówkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, zahartowany specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych.

Dodany: 2020-06-10 | Komentarze: 0


W podatkach do kogo trafia podatek

W podatkach do kogo trafia podatek dochodowy i przekazanie precyzyjnych i bieżących informacji z aspektu podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT i od osób prawnych – CIT. W trakcie artykułu o podatku przekazane zostaną wiedza zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Wykłady usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą.

Dodany: 2020-06-03 | Komentarze: 1


Upewnij się gdzie sprawdzic zwrot

Upewnij się gdzie sprawdzic zwrot podatku - wpis o podatkach jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie procedury odzyskiwania podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. W trakcie wpisu o podatkach szczególny napór zostanie położony na przygotowanie uczestników wpisu o podatkach do samodzielnego i prawidłowego złożenia wniosku VAT-REF. Uczestnicy warsztatów poznają szczególne.

Dodany: 2020-06-01 | Komentarze: 0


Przeczytaj jakie koszty prowadzenia aktywności gospodarczej

Przeczytaj jakie koszty prowadzenia aktywności gospodarczej wejście w życie kodeksów połączonych z tarczą antykryzysową czekali wszyscy przedsiębiorcy. Pakiet proponowany poprzez Ministerstwo Finansów i Rozwoju ma wesprzeć polski biznes w związku z kryzysem, jaki wywołuje w Polsce koronawirus (COVID-19). W ustawie próżno lecz szukać zapowiadanych przez.

Dodany: 2020-05-25 | Komentarze: 0


Tarcza antykryzysowa i czy zaliczka na podatek

Tarcza antykryzysowa i czy zaliczka na podatek dochodowy jest kosztem uzyskania przychodu na niekorzyść podatników sejm odrzucił wskazaną przez senat poprawkę ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach powiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych także niektórych innych ustaw. Pozwoliłaby ona w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego.

Dodany: 2020-05-21 | Komentarze: 0


podatki o opłaty lokalne ustawa i Metody rozliczeń kosztów

podatki o opłaty lokalne ustawa i Metody rozliczeń kosztów preferujące stabilizację stawek w fazach planowania. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zagadnienia wyłącznie z aspektu zawansowanych technik controllingu. Pierwsza dawka zawiera przestrzeń rachunku kosztów, a druga budżetowania. Kierownicy i specjaliści.

Dodany: 2020-04-17 | Komentarze: 3


opłaty lokalne Koszty zarządzania i obsługi

opłaty lokalne. Koszty zarządzania i obsługi przedsiębiorstwa. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest reprezentacja tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem oraz wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł religijny jest projektowaniu zakładowych.

Dodany: 2020-04-17 | Komentarze: 0


Rozliczanie podatku od towarów i usług w transporcie

Rozliczanie podatku od towarów i usług w transporcie. Specyfika branży transportowej powoduje, że osoby zaczynające pracę na wymienionych stanowiskach wybitnie często nie wiedzą, co się do nich właściwie mówi. Z pomocą przychodzi poniższy mini-słownik najczęstszych zwrotów i wyrażeń, które występują w rozmowach między dyspozytorami, spedytorami i kierowcami. Warto je poznać i stosować, a praca stanie się łatwiejsza, a szczególnie uda się zaoszczędzić czas i ograniczyć.

Dodany: 2020-04-16 | Komentarze: 1


Spółka jawna Zasady konstrukcji budżetu spełnianego

Spółka jawna. Zasady konstrukcji budżetu spełnianego najlepsze praktyki controllingu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy zasady przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy pionów, kierownicy centrów odpowiedzialności, kierownicy centrów kosztów. Autor artykułu.

Dodany: 2020-04-08 | Komentarze: 1


Ewidencja należnego i naliczonego podatku

Ewidencja należnego i naliczonego podatku VAT. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy użyteczne poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji związanych z centralizacją rozliczeń podatku Vat w placówkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, zaprawiony specjalista z obszaru rachunkowości budżetowej,.

Dodany: 2020-03-06 | Komentarze: 2