PPK

PPK 2020 jednostki budżetowe obowiązkiem wynikającym

PPK 2020 jednostki budżetowe obowiązkiem wynikającym z ustawy o PPK, każdego pracodawcy, w tym jednostek sektora finansów publicznych, jest terminowe utworzenie PPK, rozumiane jako osiągnięcie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK dodatkowo zawarcie umów składających się na PPK. Program szkolenia koncentruje się na przybliżeniu czynności jakie trzeba podjąć, ażeby stworzyć.

Dodany: 2020-02-21 | Komentarze: 2


Od stycznia roku pracodawcy wypełniają nowy wzór

Od stycznia roku pracodawcy wypełniają nowy wzór świadectwa pracy. Ponadto od stycznia zlikwidowano kłopotliwy obowiązek wydawania świadectw pracy po miesiącach trwania umów terminowych. Świadectwo pracy wydajemy obecnie dopiero wtedy, jak przerwa pomiędzy umowami (terminowymi to znaczy bezterminowymi) jest dłuższa niż dni. Jednak są też przepisy przejściowe,.

Dodany: 2020-02-15 | Komentarze: 1