Od stycznia roku pracodawcy wypełniają nowy wzór


Od stycznia roku pracodawcy wypełniają nowy wzór świadectwa pracy. Ponadto od stycznia zlikwidowano kłopotliwy obowiązek wydawania świadectw pracy po miesiącach trwania umów terminowych. Świadectwo pracy wydajemy obecnie dopiero wtedy, jak przerwa pomiędzy umowami (terminowymi to znaczy bezterminowymi) jest dłuższa niż dni. Jednak są też przepisy przejściowe, które sprawiają, że świadectwa za niektóre umowy musimy wydać do kresu czerwca Ponadto od stycznia obowiązują wydłużone i ujednolicone zostaną terminy odwołań do sądu pracy; z do dni na wniesienie przez pracownika odwołania do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę, z do dni na złożenie odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia także termin na żądanie nawiązania umowy o pracę. Dzięki artykule Vademecum dokumentacji kadrowej od zatrudnienia do zwolnienia pracownika dowiesz się jak, bezbłędnie sporządzi umowy o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy według nowego wzoru obowiązującego od stycznia i wiele innych pism łatwo dopasuje znaczenia pisma czyli umowy do konkretnej sytuacji pozna zapisy, na jakie należy zwrócić szczególną uwagę uzyska przykłady przydatnych i niestandardowych przepisów również procedur do natychmiastowego zastosowania. I Zatrudnianie pracowników II Rozwiązywanie umów o pracę Nowy zależność świadectwa pracy z opisem co się zmieniło stycznia r Nowe zasady wydawania świadectwa pracy Kolejna umowa wewnątrz dni zwolni z obowiązku wydania świadectwa Dalej będą zbiorcze świadectwa pracy, niemniej jednak na innych zasadach Bez wniosku pracownika chyba że chce uzyskać świadectwo wcześniej Co musi zawierać świadectwo pracy Trzeba pouczyć o możliwości żądania sprostowania Kto jest uzasadniony do odbioru świadectwa (lub jego odpisu) Informacje na górze świadectwa pracy Kiedy wydaje się nowe świadectwo Ustęp świadectwa pracy oznaczenie pracodawcy i okresy zatrudnienia Należy zauważać przejście zakładu na innego pracodawcę Można też zauważać zmianę nazwy choć nie trzeba Ustęp świadectwa pracy rodzaj pracy, stanowiska i funkcje Ustęp świadectwa pracy zwyczaj i podstawa prawna rozwiązania umowy Przy porozumieniu stron nie trzeba podawać, z czyjej inicjatywy Zwolnienie dyscyplinarne można powołać się na art. Kodeksu pracy Pracownik długo choruje można go zwolnić bez wypowiedzenia Pracodawca mocno zawinił pracownik może rozejść się bez wypowiedzenia Upływ czasu trwania umowy terminowej to nie wygaśnięcie umowy W lit. a zarówno nietypowe przypadki ustania zatrudnienia W lit. b tylko przypadki wygaśnięcia umowy Ustęp świadectwa jednostronne skrót okresu wypowiedzenia Ustęp pkt świadectwa wczasy wypoczynkowy Tylko urlop z roku ustania zatrudnienia Nie trzeba odnotowywać porozumienia przenoszącego wczasy Ustęp pkt świadectwa urlop darmowy Ustęp pkt świadectwa informacja o urlopie ojcowskim Ustęp pkt świadectwa wiadomość o urlopie rodzicielskim Ustęp pkt świadectwa wiadomość kogo obejmują pracownicze plany kapitałowe o urlopie wychowawczym jak oszczędzać pieniądze pracownicze plany kapitałowe W niektórych przypadkach wykazujemy tylko urlopy na mniejsze dzieci Ustęp pkt świadectwa wiadomość o ochronie na podstawie art. § pkt Kodeksu pracy Ustęp pkt świadectwa wiadomość o korzystaniu z wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do lat Ustęp pkt świadectwa wiadomość o niezdolności do pracy oraz pobieraniu wynagrodzenia chorobowego Ustęp pkt świadectwa informacja o niepłatnym pierwszym dniu zwolnienia lekarskiego, udzielonego na krócej niż dni Ustęp pkt świadectwa wiadomość o dobytej służbie wojskowej Ustęp pkt świadectwa wiadomość o osiąganiu pracy w szczególnych warunkach innymi słowy w szczególnym charakterze Ustęp pkt świadectwa –dodatkowy urlop albo dodatkowe uprawnienia Można zauważać liczbę nadgodzin Ustęp pkt świadectwa okresy nieskładkowe Ustęp świadectwa należność egzekwowana poprzez komornika Ustęp świadectwa informacje uzupełniające Jak od wydawać świadectwa pracy po umowach terminowych Jak było Jak jest teraz Za umowy terminowe zakończone przed rokiem świadectwo do czerwca Niekiedy musimy wpisać urlop z roku ustania zatrudnienia dni na wydanie świadectwa Można wydać innej osobie, kiedy ma upoważnienie z podpisem Jeśli pocztą to listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Kiedy trzeba wydać nowe świadectwo lub uzupełnić dotychczasowe Wadliwą (poprzednią) wersję świadectwa w aktach należy przekreślić III Dokumenty spojone z czasem pracy IV Dokumenty związane z wynagrodzeniami V Obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentacji pracowniczej VI Przydatne regulaminy i procedury firmowe

Komentarze: 1


noavatar.png
Aleksandra Baranowska-Górecka napisałam książkę z prawa pracy 2020-06-04

Witam. Ten post był niezwykle fascynujący, zwłaszcza że od kilku dni szukałem myśli na ten temat.