PPK 2020 jednostki budżetowe obowiązkiem wynikającym


PPK 2020 jednostki budżetowe obowiązkiem wynikającym z ustawy o PPK, każdego pracodawcy, w tym jednostek sektora finansów publicznych, jest terminowe utworzenie PPK, rozumiane jako osiągnięcie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK dodatkowo zawarcie umów składających się na PPK. Program szkolenia koncentruje się na przybliżeniu czynności jakie trzeba podjąć, ażeby stworzyć się także z sukcesem zaimplementować Pracowniczy Plan Kapitałowy w jednostce sektora finansów publicznych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie obowiązki ciążą na osobach odpowiedzianych za wdrożenie PPK w placówkach publicznych. W sposób drobiazgowy przedstawione zostaną przepisy wynikające z ustawy o prowadzenie i zarządzanie PPK. Artykuł dedykowane jest osobom odpowiedzialnym za wdrażanie PPK w placówkach sektora finansów publicznych, kierownikom jednostek, pracownikom działów kadr i płac również pracownikom działów księgowości w instytucjach publicznych. Wstęp kluczowe założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych: co to jest Pracowniczy Plan Kapitałowy, podmiot zatrudniający – jednostki sektora finansów publicznych, zbiór danych podmiotów sektora finansów publicznych według ustawy o PPK także ustawy o finansach publicznych, podmiot zatrudniona w rozumieniu ustawy o PPK, wstąpienie w życie ustawy o PPK a stosowanie jej kodeksów poprzez podmiot zatrudniający w sektorze finansów publicznych, wysokość i uporządkowanie składek oraz zachęt fiskalnych w toku PPK. Obowiązki informacyjne względem pracowników: obowiązki informacyjne i administracyjne nałożone na pracodawców, wysokość i system składek również zachęt fiskalnych w zakresie PPK. Umowy w PPK: modele umów w PPK – umowa o zarządzanie, umowa o prowadzenie, umowa o zarządzanie PPK oraz termin jej zawarcia w sektorze podmiotów finansów publicznych, z kim podmiot zatrudniający obejmuje umowę o zarządzanie PPK, wybór instytucji finansowej zarządzającej PPK poprzez jednostkę sektora finansów publicznych, umowa o prowadzenie PPK oraz termin jej zawarcia w sektorze podmiotów finansów publicznych, sankcje karne w razie uchybienia obowiązkowi zawarcia umów w PPK w tym do podmiotów sektora finansów publicznych. Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika PPK: wpłata podstawowa i dodatkowa, wpłata finansowana przez podmiot zatrudniający, wpłata finansowana przez uczestnika PPK, wpłata w obniżonej wysokości, wpłata dodatkowa finansowana poprzez podmiot zatrudniający w sektorze finansów publicznych, wpłata dodatkowa finansowana przez uczestnika PPK. Wpłata powitalna i dopłaty roczne: finansowe zachęty ze strony państwa dla uczestników PPK, wpłata powitalna, dopłaty pracownicze plany kapitałowe komu się opłaca roczne. Środki zgromadzone w PPK – rozporządzanie, dysponowanie na wypadek śmierci, podział w razie rozwodu: wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK, wypłata po osiągnięciu przez uczestnika PPK 60. roku życia, wypłata w formie świadczenia małżeńskiego, wypłata przed ukończeniem przez uczestnika PPK 60. roku życia, wypłata w razie poważnego zachorowania, wypłata na pokrycie wkładu własnego przy zakupie mieszkania lub budynku mieszkalnego (z obowiązkiem zwrotu), ograniczenia dotyczące wypłaty na wkład własny, wypłata transferowa, dyspozycje uczestnika PPK na wypadek jego śmierci, proporcja środków w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa, ustania małżeńskiej wspólności majątkowej, zapobieżenie spod egzekucji środków zgromadzonych na rachunku PPK.

Komentarze: 2


noavatar.png
Artur Klawenek autor komentarza do ustawy – Karta Nauczyciela 2020-05-05

To, czego nie zdaję sobie sprawy, to jeśli prawdę powiedzianoby, że teraz nie jesteś o wiele bardziej uprzywilejowany niż teraz. Jesteś bardzo inteligentny. Znacznie więc rozpoznaje się przedmiot tego tematu, wyprodukował mnie z mojej strony, wyobrażając go z tak wielu różnych kątów. Jej jak kobiety i mężczyźni nie są zainteresowani, chyba że jest to jedna rzecz związana z Girl gaga! Twoje własne produkty są doskonałe. Zawsze utrzymuj!

noavatar.png
Piotr Piskozub konsultant portalu Legalis 2020-05-16

Od razu sprzęgnę swoje rss, ponieważ nie mogę znaleźć linku subskrypcji poczty elektronicznej lub usługi biuletynu elektronicznego. Czy masz jakieś? Proszę pozwolić mi rozpoznać, aby móc subskrybować. Dzięki.