Prawo

Upadłość i jaki jest nowy kształt upadłości konsumenckiej

Upadłość i jaki jest nowy kształt upadłości konsumenckiej umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przedtem w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakim sposobem wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. także nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i obiekcje pojawiające się przy stosowaniu artykułów z tej dziedziny prawa.

Dodany: 2020-06-25 | Komentarze: 0


Nowe prawo budowlane brak dotychczasowej

Nowe prawo budowlane - brak dotychczasowej możliwości udostępniania dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geinformacyjnych przedmiotowe wyrażenie omowne tematu w sposób klarowny i skrupulatny wyjaśni podstawy także cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz.

Dodany: 2020-06-24 | Komentarze: 0


Wnioski na przyszłość – jakim sposobem będzie wyglądać rynek najmu

Wnioski na przyszłość – jakim sposobem będzie wyglądać rynek najmu w realiach pokryzysowych? skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem także wszystkich,.

Dodany: 2020-06-24 | Komentarze: 0


Nowelizacja KSH Jawność rejestru ustawa

Nowelizacja KSH Jawność rejestru ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieistnienie wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a także za brak prowadzenia rejestru akcjonariuszy albo nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają podobnie grzywnie,.

Dodany: 2020-06-24 | Komentarze: 0


Prawo restrukturyzacyjne przeprowadzenie

Prawo restrukturyzacyjne - przeprowadzenie aukcji; sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne stosunki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym dodatkowo układy wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe również niektórych innych ustaw.

Dodany: 2020-06-24 | Komentarze: 0


Analiza potrzeb zamawiającego

Analiza potrzeb zamawiającego i nowe Prawo zamówień publicznych - główne zmiany w obszarze czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów także trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania.

Dodany: 2020-05-26 | Komentarze: 0


Prawo rodzinne artykuły i pokrewieństwo i powinowactwo

Prawo rodzinne artykuły i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, układy pomiędzy rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO dodatkowo zgrupowanych z nimi regulacji KPC to dokumentny sposób omawiająca problematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi wielce specyficzny dział prawa.

Dodany: 2020-05-22 | Komentarze: 0


rozporządzenia do ustawy o ochronie osób i

rozporządzenia do ustawy o ochronie osób i mienia i Proces karny sądowe orzeczenia. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny parcie położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co dotyczy jego treści. Dotyczy to głównie obszaru zaskarżenia również zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i dokładnie.

Dodany: 2020-03-31 | Komentarze: 1


Gospodarka odpadami BDO 2020 Zawartość BDO zakres ustawowy

Gospodarka odpadami BDO 2020 Zawartość BDO (zakres ustawowy) Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego przez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele obiekcje i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko indeks odpadów ma być prowadzona drogą elektroniczną, tymczasem też sprawozdanie odpadowe za rok 2019 będzie składane w bazie BDO. Rewolucja.

Dodany: 2020-02-28 | Komentarze: 1


Gmina i Obsługa sesji rady znajomości w zakresie organizacji

Gmina i Obsługa sesji rady znajomości w zakresie organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a również poszczególnych funkcji i upełnomocnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie Uchwały i inne akty normatywne prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować winno ich prawidłowym i sprawnym działaniem, zgodnym z kompetencjami.

Dodany: 2020-02-28 | Komentarze: 2