Upadłość i jaki jest nowy kształt upadłości konsumenckiej


Upadłość i jaki jest nowy kształt upadłości konsumenckiej umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się jaki jest nowy kształt upadłości konsumenckiej w przedtem w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakim sposobem wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 wpływ nowelizacji na skład masy upadłości marca 2020 r. także nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i obiekcje pojawiające się przy stosowaniu artykułów z tej dziedziny prawa również reprezentacja konkretnych propozycji rozwiązań problemów. Udział w szkoleniu pozwoli dodatkowo na pogłębienie znajomości dotyczącej przygotowanej likwidacji pre-pack i umożliwi pełniejsze wykorzystanie jej zalet również zminimalizowanie zagrożeń zgrupowanych z niewłaściwym zrozumieniem tego procesu.