sprawozdawczość finansowa stowarzyszeń po


sprawozdawczość finansowa stowarzyszeń - po zmianach i przekazanie gruntownej informacji dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem przemian aktualnych od 2019 r. Przedstawione zostaną reguły sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem jednolitego pliku kontrolnego również przesyłanie danych do Sądu, Urzędu Skarbowego. Każdy przypadek gramatyczny omawiany na szkoleniu poparty jest stosownym przepisem prawa. Cel artykułu o sprawozdawczości finansowej: - Praktyczne przygotowanie do zastosowania oryginalnych zasad sporządzania sprawozdań finansowych w strukturze JPK. - Na szkoleniu poruszone zostaną najważniejsze materie dotyczące procesu zamknięcia roku obrachunkowego w zakresie bilansowym w jaki ustawa o rachunkowości 2019 gdzie kupić sposób zarówno podatkowym. - Szkolenie ma istota warsztatów praktycznych. - Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za sporządzanie sprawozdań finansowych także kalkulację podatku. ustawa o rachunkowości uproszczenia dla małych jednostek Korzyści dla uczestników artykułu o sprawozdawczości finansowej: - uczestnicy dowiedzą się o w tej chwili wprowadzonych zmianach w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych za rok 2019, - z przyczyny przedstawieniu licznych wyjaśnień uczestnicy w praktyce zapoznają się z trudnymi zagadnieniami i odnajdą odpowiedzi na skomplikowane pytania, - przekazana wiedza wpłynie na poziom i próba realizowania obowiązków służbowych. Adresaci artykułu o sprawozdawczości finansowej: - pracownicy działów księgowości, - główni księgowi, - doradcy podatkowi, - biegli rewidenci, - właściciele firm. Autor artykułu posiada licencję Ministerstwa Finansów uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, certyfikat potwierdzony egzaminem w zakresie kompetencji do pełnienia funkcji Inspektora ochrony Danych kontynuuje zdobywanie uprawnień z obszaru ACCA. Zagadnienia omawiane podczas artykułu o sprawozdawczości finansowej: - Proces zamknięcia ksiąg rachunkowych, - Zakres i szczegółowość sprawozdania finansowego, - Sporządzanie sprawozdania finansowego zgodnie z JPK_ Sprawozdanie finansowe – terminy i normy przekazywania danych, - Badanie sprawozdania finansowego - kiedy obowiązek, - Zmiany w zasadach sporządzania, przekazywania i czasie przechowywania sprawozdań finansowych, - Zatwierdzanie sprawozdania finansowego, - Inwentaryzacja, - Wycena aktywów i pasywów na skraj roku, - Rezerwy, - Zasady polityki rachunkowości w JPK_ Sprawozdanie finansowe - Dane porównywalne i porównywalność, - Bilans za rok 2019 – nadrzędne reguły sporządzania sprawozdania, - Rachunek zysków i strat za rok 2019 – znaczenia i postać, - Dodatkowe informacje i objaśnienia 2019, - Zestawienie przemian w kapitale własnym 2019, - Rachunek przepływów pieniężnych 2019, - Sprawozdanie z aktywności 2019, - Deklaracja kontynuowania aktywności 2019, - Zasady prezentacji sprawozdania finansowego przesyłanego elektronicznie zgodnie ze strukturą JPK - Kalkulacja dochodu i podatku bieżącego również odroczonego za rok 2019, - Koszty i przychody podatkowe na przełomie roku – reguły ujmowania, - Wydatki na usługi niematerialne a KUP – nowe zasady.

Komentarze: 1


noavatar.png
Agnieszka Jacewicz dokumentacja kadrowa 2020-05-01

Wspaniałe rzeczy tutaj. Cieszę się widząc twój post. Dzięki tak bardzo i cieszę się, że Cię dotknę. Czy uprzejmie wyślesz mi pocztę?