Środki trwałe

Prowadzenie ewidencji środków trwałych również wartości

Prowadzenie ewidencji środków trwałych również wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne także zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a podobnie pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji.

Dodany: 2020-04-30 | Komentarze: 0


Od 1 stycznia 2021 roku kasy fiskalne

Od 1 stycznia 2021 roku kasy fiskalne online w budowlanych i kasy fiskalne online - dla kogo i od kiedy? Parametry techniczne, oprogramowanie, możliwości adaptacji do zmian w przepisach. Sprzedaż poprzez Internet a kasy fiskalne. Aspekty karno-skarbowe stosowania fiskalnych kas online. Perspektywa wirtualnych kas fiskalnych. Generalny obowiązek używania kas rejestrujących: podmioty zobowiązane, zwolnienia od obowiązku używania kas rejestrujących.

Dodany: 2020-04-17 | Komentarze: 2


likwidacja firmy a majątek trwały 2020 dla

likwidacja firmy a majątek trwały 2020 dla pracowników działów odpowiedzialnych za gospodarowanie majątkiem trwałym w placówkach sektora finansów publicznych. Definicje środków trwałych. Klasyfikacja środków trwałych. Definiowanie także tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w zakresie gospodarowania środkami trwałym. Proces inwestycyjny.

Dodany: 2020-02-21 | Komentarze: 0


Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Prowadzenie ewidencji środków trwałych dodatkowo wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne oraz zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a podobnie pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji dodatkowo ilość rat do spłaty. Poznaj wszystkie możliwości środków trwałych: 1. Środki Trwałe: nieograniczona kwota środków trwałych,.

Dodany: 2020-01-20 | Komentarze: 0