Prowadzenie ewidencji środków trwałych również wartości


Prowadzenie ewidencji środków trwałych również wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne także zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a podobnie pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji oraz liczba rat do spłaty. Poznaj wszystkie możliwości środków trwałych: 1. Środki Trwałe: nieograniczona liczba środków trwałych, mieści mienie trwały także wartości niematerialne i prawne, obsługa metod: liniowej, jednorazowej i degresywnej oraz bez amortyzacji, typy amortyzacji: miesięczna, kwartalna innymi słowy roczna, automatyczne księgowanie do Księgi Przychodów, obsługa ulepszeń, zmniejszeń i przerw w wyliczeniach; odświeżenie umorzeń, możliwość likwidacji wprowadzonego środka trwałego, możliwość edycji wprowadzonych środków trwałych, a podobnie w razie potrzeby ich usunięcia, wydruk dokumentów: OT, LT, dodatkowo korekty roczne, limity 150 tyś. PLN wartości kto odpowiada za środki trwałe w firmie samochodu osobowego, 2. Wyposażenie: opcja wprowadzania wyposażenia, edycja wybranych elementów wyposażenia, a zarówno możliwość ich usunięcia, wydruk ewidencji wyposażenia i możliwość jej zapisu do pliku PDF, wyszukiwarka elementów wyposażenia znajdujących się na liście, rozbudowane opcje widoku listy wyposażenia – filtry, grupowanie, sortowanie, opcja likwidacji wprowadzonego wyposażenia 3. Odpisy amortyzacyjne, plany, prognozy: pozwala na ujęcie amortyzacji w aspekcie podatkowym, dokonywanie korekt podatku VAT na rzecz środków trwałych w zależności od metody amortyzacji, prognozuje termin zakończenia amortyzacji, pozostałą kwotę również kwota rat, obsługa współczynników amortyzacji, wydruk planu amortyzacyjnego, opcje widoku umożliwiające wyświetlenie planu amortyzacyjnego w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym 4. Definiowanie własnych parametrów majątku trwałego: opcje filtrowania i grupowania środków trwałych, wybór grupy do której przynależeć będzie wprowadzany wnętrze trwały.