co to archiwizacja dokumentów

zasady zmiany postaci dokumentacji pracowniczej

zasady zmiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie) dokonane w ostatnim czasie zmiany w prawie pracy oraz w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na przymus dostosowania do tych zmian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej,.

Dodany: 2020-03-31 | Komentarze: 2 | Kategoria: Archiwum w spółdzielni