czy świadectwo pracy można wydać wcześniej

W dniu 1 stycznia 2019 r wchodzą w życie przepisy zmienionego

W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych także ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, także w postaci papierowej, jakim sposobem i elektronicznej. Nowy stan prawny pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej,.

Dodany: 2020-02-11 | Komentarze: 3 | Kategoria: Prawo pracy