czym jest zadaniowy czas pracy

Czy kiedy i co można wyjmować

Czy, kiedy i co można wyjmować z akt osobowych, w szczególności archiwalnych akt osobowych w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych także ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia.

Dodany: 2020-04-17 | Komentarze: 5 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza