Elementy ksiąg rachunkowych

Samodzielny księgowy Ewidencja zdarzeń

Samodzielny księgowy - Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu inwestycji jest wszechstronne przygotowanie słuchacza do realizowania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

Dodany: 2020-06-03 | Komentarze: 0 | Kategoria: Księgowość