jak napisać projekt uchwały rady gminy

Gmina i Obsługa sesji rady znajomości w zakresie organizacji

Gmina i Obsługa sesji rady znajomości w zakresie organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a również poszczególnych funkcji i upełnomocnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie Uchwały i inne akty normatywne prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować winno ich prawidłowym i sprawnym działaniem, zgodnym z kompetencjami.

Dodany: 2020-02-28 | Komentarze: 2 | Kategoria: Prawo