jak wygląda egzamin pisemny na doradcę podatkowego

Zdanie części ustnej na doradcę podatkowego

Zdanie części ustnej na doradcę podatkowego. Jest to wolny zawód, który może być wykonywany tylko przez: osoby fizyczne, jakie uzyskały wpis na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych; osoby legislacyjne wpisane do prowadzonego poprzez ministra właściwego do spraw finansów publicznych rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego. Do obowiązków doradcy podatkowego należy: udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom,.

Dodany: 2020-01-18 | Komentarze: 1 | Kategoria: Doradca podatkowy