klasyfikacja dochodów majątkowych

Szczegółowa klasyfikacja dochodów

Szczegółowa klasyfikacja dochodów. Celem artykułu jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością budżetową w zakresie prawidłowego stosowania podziałek klasyfikacji budżetowej w roku 2019. Na szkoleniu omówione zostanie praktyczne ujęcie w ewidencji księgowej i w sprawozdawczości budżetowej kasowo zrealizowanych zysków i wydatków budżetowych, memoriałowo ujmowanych przychodów i kosztów, należności i zobowiązań, z.

Dodany: 2020-01-17 | Komentarze: 0 | Kategoria: Klasyfikacje