krajowe a międzynarodowe standardy rachunkowości

Art wyjaśni krajowe a międzynarodowe standardy rachunkowości

Art wyjaśni krajowe a międzynarodowe standardy rachunkowości - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat także zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie uczestników artykułu o cash flow z zasadami sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

Dodany: 2020-06-05 | Komentarze: 0 | Kategoria: Rachunkowość