KRS 2020 nr 4

Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości

Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości inwentaryzacja - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej informacji dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat dodatkowo zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie.

Dodany: 2020-05-27 | Komentarze: 1 | Kategoria: Krajowe Standardy Rachunkowości