kto sporządza sprawozdanie finansowe

Środki trwałe Koszty utrzymania infrastruktury

Środki trwałe. Koszty utrzymania infrastruktury cieplnej przesył energii cieplnej. Rachunek kosztów przedsiębiorstw komunalnych. Podstawowym celem artykułu jest reprezentacja kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, którego przedmiotem aktywności są usługi komunalne oraz organizacji ewidencji przychodów i kosztów.

Dodany: 2019-12-10 | Komentarze: 2 | Kategoria: Inne


Umowy o partnerstwie publicznoprywatnym Kontrola realizacji

Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Kontrola realizacji kontraktu. Rachunek kosztów firm komunalnych. Podstawowym celem artykułu jest wyobrażenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, którego przedmiotem działalności są usługi komunalne oraz organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego.

Dodany: 2019-12-09 | Komentarze: 2 | Kategoria: MSSF