ochrona baz danych prezentacja

Przetwarzanie danych osobowych sądów

Przetwarzanie danych osobowych sądów komentarz. Wykaz ważniejszych aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z obszaru bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Normy transportu ręcznego na rzecz dorosłych. Normy transportu ręcznego dla młodocianych. Odległości bezpieczeństwa. Rejestr wypadków przy pracy. Wskaźniki wypadkowości.

Dodany: 2020-04-08 | Komentarze: 2 | Kategoria: RODO