po co archiwizować dokumenty

jaki jest wpływ nowych regulacji

jaki jest wpływ nowych regulacji na dotychczasowe akta osobowe, w szczególności te przechowywane w archiwach dokonane w ostatnim czasie zmiany w prawie pracy również w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na mus dostosowania do tych zmian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych. Nowy stan prawny pozwala na elektronizację dokumentacji pracowniczej również na realizacja.

Dodany: 2020-03-31 | Komentarze: 0 | Kategoria: Archiwum spółki