PPK 2020 a urlop macierzyński

PPK 2020 jednostki budżetowe obowiązkiem wynikającym

PPK 2020 jednostki budżetowe obowiązkiem wynikającym z ustawy o PPK, każdego pracodawcy, w tym jednostek sektora finansów publicznych, jest terminowe utworzenie PPK, rozumiane jako osiągnięcie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK dodatkowo zawarcie umów składających się na PPK. Program szkolenia koncentruje się na przybliżeniu czynności jakie trzeba podjąć, ażeby stworzyć.

Dodany: 2020-02-21 | Komentarze: 2 | Kategoria: PPK