Samorządowe zakłady budżetowe

Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania

Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. Dokumentacja polityki rachunkowości instrukcja zakładowego planu kont. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest przedstawienie tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem również wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł poświęcony jest.

Dodany: 2019-12-11 | Komentarze: 2 | Kategoria: Inne