Segmenty operacyjne

Sprawozdania finansowe za okresy śródroczne Uproszczenia

Sprawozdania finansowe za okresy śródroczne. Uproszczenia w ujmowaniu leasingu, najmu, dzierżawy w księgach rachunkowych. Do aktywów pieniężnych zalicza się zarówno inne aktywa finansowe, w tym w szczególności naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne innymi słowy wymagalne w ciągu miesięcy od czasu ich otrzymania, wystawienia, zdobycia.

Dodany: 2020-04-17 | Komentarze: 1 | Kategoria: Inne