sprawca w czasie popełnienia przestępstwa

Sejm po nadzwyczaj burzliwej

Sejm po nadzwyczaj burzliwej debacie uchwalił nowelizację kodeksu karnego. Liczy ona 50 stron i obejmuje ponad 120 zmian. Tylko nieco z nich dotyczy walki z pedofilią. Pozostałe to: wprowadzenie nowej kary i bezwzględnego dożywocia oraz zaostrzenie kar za kilkadziesiąt przestępstw. Jeśli ustawa zmieniła się po prawomocnym osądzeniu sprawcy, nie stosuje się rewizji werdyktu (zasada powagi rzeczy osądzonej), jak słychać że: orzeczona, aliści nie wykonana.

Dodany: 2020-02-04 | Komentarze: 1 | Kategoria: Inne