sprawozdawczość finansowa elementy

sprawozdawczość finansowa stowarzyszeń po

sprawozdawczość finansowa stowarzyszeń - po zmianach i przekazanie gruntownej informacji dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem przemian aktualnych od 2019 r. Przedstawione zostaną reguły sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem jednolitego pliku kontrolnego również przesyłanie.

Dodany: 2020-04-17 | Komentarze: 1 | Kategoria: Rachunkowość i Sprawozdawczość