środki trwałe 2020 co zaliczamy

Prowadzenie ewidencji środków trwałych również wartości

Prowadzenie ewidencji środków trwałych również wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne także zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a podobnie pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji.

Dodany: 2020-04-30 | Komentarze: 0 | Kategoria: Środki trwałe