świadczenia rodzinne 2020 ustawa

Ewidencja dofinansowania do wczasów Specyfika

Ewidencja dofinansowania do wczasów. Specyfika rachunkowości budżetowej (a wówczas również rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz.

Dodany: 2020-05-01 | Komentarze: 2 | Kategoria: Sektor publiczny