techniczne aspekty elektronizacji akt osobowych

Archiwizacja dokumentacji pracowniczej

Archiwizacja dokumentacji pracowniczej dokonane w ostatnim czasie zmiany w prawie pracy również w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na mus dostosowania do tych przemian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych. Nowy stan prawny pozwala na elektronizację.

Dodany: 2020-03-31 | Komentarze: 0 | Kategoria: Inne