ustawa restrukturyzacja gofin

Prawo restrukturyzacyjne przeprowadzenie

Prawo restrukturyzacyjne - przeprowadzenie aukcji; sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne stosunki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym dodatkowo układy wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe również niektórych innych ustaw.

Dodany: 2020-06-24 | Komentarze: 0 | Kategoria: Prawo